1 Eylül personel alım ilanları

1 Eylül personel alım ilanları

01 Eylül 2021 - 11:22 - Güncelleme: 01 Eylül 2021 - 11:29

Manisa Besot 1 İşçi Alacak

Manisa Besot 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 eylül 2021

Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak

T.C. Paris Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacaktır.


T.C. Paris Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak "denklik belgesi".)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00'de T.C. Paris Başkonsolosluğu'nda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe'den Fransızca'ya çeviri (1 saat)

Fransızca'dan Türkçe'ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimizin "16, Avenue de Lamballe 75016 Paris" adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Paris Başkonsolosluğu, 44, Rue de Sevres 92100 Boulogne-Billancourt

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Paris Büyükelçiliği, 16, Avenue de Lamballe 75016 Paris

Tel : +33 (0) 153 92 71 11 - 12

Faks : +33 (0) 145 20 41 91

E-posta : ambassade.paris@mfa.gov.tr

Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli, Büro Personeli, olmak üzere sözleşmeli 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 eylül 2021
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları

için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

Yerleştirme yapılacak unvanlar;

I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

l.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48.

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4.Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularım 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II- ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ:

1.Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

2.Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

3.2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı

Telefon : 0312 298 7883

İlan Tarihi : 01/09/2021

Son Başvuru Tarihi : 10/09/2021

7963/2/1-1

Yükseköğretim Kalite Kurulu Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümünden mezun sözleşmeli 1 Mütercim-Tercüman alacak. Son başvuru tarihi 10 eylül 2021
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

Yükseköğretim Kurumlarmın en az lisans düzeyinde eğitim veren İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümünden mezun olmak,

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından İngilizce (YDS) (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Yerleştirme yapılacak unvanlar;

I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48.

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4.Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularım 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

ilan şartlarını taşıyan adaylardan, 2020 KPSS-P3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.

Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte yazılı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında, Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav tarihine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

IV- ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1.Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

2.Yazılı sınav başarı sırasına göre (yetmiş puanın üzerinde) puan alan birinci (1.) aday sınavı kazanmış kabul edecektir.

3.Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

4.Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

5.Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır.

Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı

Telefon : 0312 298 7883

İlan Tarihi : 01/09/2021

Son Başvuru Tarihi : 10/09/2021
 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 2181 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Yerli yapay zekayla körlüğe erken teşhis
Yerli yapay zekayla körlüğe erken teşhis
12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı
12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım...