2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında engelliler

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında engelliler

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Engelli Bireyler İçin Hedeflenen Eğitim, İstihdam ve Bakım Hizmetleri

03 Aralık 2018 - 18:39

Bilindiği üzere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmakta ve dünya çapında çeşitli organizasyonlar yapılarak farkındalık oluşturulmaktadır. Aynı farkındalık ülkemizde de oluşturularak devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir dizi etkinlikler yapılmaktadır.

Engelli bireyler ekonomik ve sosyal bakımdan korunmaya alınması gereken gruplardır. Son yıllarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince sosyal ve ekonomik durumları iyileştirme ve geliştirme adına birçok düzenlenme yapılmış ve yaşam kalitelerinin daha iyi olması adına hedef ve politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar çerçevesinde, engelli bireyler için hedeflenen eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin de yer aldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ 27.10.2018 tarihinde onaylanıp aynı tarihte Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Eğitim, İstihdam ve Bakım Hizmetlerinde mevcut durum

Engelli bireylerin şartlarını iyileştirme ve geliştirme adına bugüne kadar nelerin yapıldığı, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer almaktadır. Buna göre;

* Engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı kapsamında istihdam edilen engelli memur sayısı 2002 yılında 5.777 iken 2018 Mart ayı itibariyle 51.814’e yükseldiği, ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca engelli istihdamı şartıyla sağlanan sigorta prim teşviki kapsamında 2018 Temmuz ayı itibariyle 87.407 engelli bireyin istihdam edildiği,

*  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet sunan birimlerin sayısında artış yapılarak toplam nüfus içerisindeki payının %6,9 olduğu tahmin edilen engelli bireylere yönelik bakım hizmeti sunan bakanlığa bağlı Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2015 yılında 224 iken 2018 Ağustos ayı itibariyle 245’e ulaştığı ve kurum bakımı için sıra bekleyen engellinin bulunmadığı,

*  Özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti alan engelli sayısı 2018 Nisan ayı itibariyle 15.312, evde bakım yardımından yararlanan engelli sayısı ise 504.563 olduğu, bu kapsamda evde bakım hizmeti veren kişilere yapılan toplam ödemenin 2017 yılı sonunda 5,72 Milyar TL’ye ulaştığı ve özel bakım merkezlerine de toplam 400 milyon TL kaynak aktarıldığı, belirtilmektedir.

2019 yılı içinde yapılması hedeflenen Eğitim, İstihdam ve Bakım Hizmetleri

Engelli bireylerin şartlarını iyileştirme ve geliştirme adına hedeflenen politika ve stratejiler kapsamında engelli bireylere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılarak kaynakların daha verimli kullanılıp fiziksel çevre şartlarının engellilere uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda;

* Engellilere yönelik okul öncesi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin geliştirileceği ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin etkin bir biçimde denetleneceği, bu kapsamda; okula başlamadan önce almaları gereken eğitim konusunda verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirileceği, engellilere hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimine ağırlık verileceği, son olarak engelli eğitim desteği harcamalarının gözden geçirilip farklı uygulama yapılarının geliştirileceği,

* Engellilere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinliği, yaygınlığı ve denetimi artırılıp bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının fiziki şartlarının iyileştirileceği, bu kapsamda; ev tipi sosyal hizmet birimleri ile ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanacağı, ev tipi kuruluş sayısının artırılıp evde destek hizmeti yaygınlaştırılarak denetiminin artırılacağı,

* Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartlarının iyileştirilmeye devam edileceği, bu kapsamda; fiziki çevre şartlarının engellilere uygun hale getirilmesine yönelik olarak 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezasının uygulanmaya başlanacağı,

* İstihdam ve çalışma hayatına ilişkin engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programlarının geliştirileceği ve bu kapsamda; İŞKUR tarafından uygulanan eğitim programlarına yeni bir modül eklenerek meslek edindirme amacıyla uzaktan eğitim programlarının düzenleneceği,

* Engellilere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek amacıyla iş kulüpleri sayısının artırılacağı ve bu kapsamda; 30 yeni İş Kulübü açılarak toplam İş Kulübü sayısının 66’ya çıkarılacağı, burada görev alacak iş ve meslek danışmanlarının belirlenip İş Kulübü Liderlik Eğitimi almalarının sağlanacağı, İş Kulüplerinin fiziksel ortamı oluşturularak tefrişatlarının yapılacağı, hedeflenmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak yukarıda da ifade edildiği üzere engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve istihdama katılımlarının daha da artırılması amacıyla devlet tarafından desteklerin yapıldığı ve 2019 yılı için de hedef ve politikalar oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca istihdam edilmelerinin teşvik edilmesi, işgücü piyasasında var olmalarının sağlanması ve ücret ile emeklilik avantajı verilmesi gibi birtakım imkanlar da sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesi gereği en az %40 oranında sağlık kurulu raporuna istinaden vergi indirim belgesine sahip çalışan engelli bireylerin ücretlerinde, Gelir Vergisi avantajı sağlanmaktadır.

* En az %40 oranında çalışan engelli durumunda olan kişiler, sigorta başlangıç tarihine göre sigortalılık süresi ve prim gün sayısını sağlamaları halinde, yaş şartını beklemeden erken emekli olabilmektedirler.

* İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla açılan işyerlerine korumalı işyeri statüsü verilerek Devlet tarafından ücret desteği sağlanmaktadır.

* 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında engelli statüde çalışan bireyin sigorta primi işveren payı hazinece karşılanmakta, ayrıca 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işverenlerine yüzde 3, kamu işyerlerine ise yüzde 4 engelli çalıştırma yükümlülüğü getirilmektedir.

* Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere İŞKUR tarafından 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir.

Engelli bireyler ekonomik ve sosyal bakımdan güvence altına alınması gereken gruplar olup ekonomik ve sosyal hayata katılımları oldukça önemlidir. Özellikle istihdama katılımlarının daha çok artırılması beraberinde sosyal hayata katılımlarını da getirecektir. Şunu unutmamak gerekir ki “Her insan bir engelli adayıdır”.

03.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bu haber 4763 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • Recep dülek
  11 saat önce
  Ben @ engeliyim Almanya gitmek istiyorum nasıl olur
 • sevgi kalinoglu
  5 gün önce
  2019 yılı için engellilere yönelik hiçbir şey yok .Dağ fare dogurmamis. Mevcut haklar senelerdir var. Ben 2 işitme engelli annesiyim.
 • yılmaz yilmaz
  6 gün önce
  4857 surekli calisan engeli kadrosuna bir defaya mahsus tayin haki tanınmasını istiyoruz meb calisanlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ocak'ta engelli aylıklarına ne kadar zam gelecek?
Ocak'ta engelli aylıklarına ne kadar zam gelecek?
İBB'den engelli öğrencilere eğitim yardımı
İBB'den engelli öğrencilere eğitim yardımı