Aile Bakanlığı 7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması...

Aile Bakanlığı 7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması başlattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 7 bin TL ödüllü “Köprü: Kuşaklararası Dayanışma” Temalı Fotoğraf Yarışması Düzenliyor

03 Ocak 2019 - 20:02 - Güncelleme: 03 Ocak 2019 - 20:10

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 10 Şubat 2019

Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Şubat 2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 20 - 22 Şubat 2019

Yarışmanın Kategorileri:

 1. Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı (ATF): Bu kategoride akıllı telefon ile çekilen eserler yer alacaktır.
 2. Tek Mercek Yansıtma (SLR): Bu kategoride profesyonel fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yeralacaktır.

Yarışmanın Organizasyonu:

Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

Ödüller ve Sergiler:

Tek Mercek Yansıtma (SLR) Kategorisi

Birincilik Ödülü : 7.000 ₺

İkincilik Ödülü : 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü : 3.000 ₺

Mansiyon Ödülü (Bir Adet) : 1.000 ₺

Sergileme Ödülü

Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı (ATF) Kategorisi

Birincilik Ödülü : 3.000 ₺

İkincilik Ödülü : 2.000 ₺

Üçüncülük Ödülü : 1.000 ₺

Mansiyon Ödülü (Bir Adet) : 500 ₺

Sergileme Ödülü

Kurallar:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
 3. Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. 18 yaşını doldurmamış katılımcılar için şartnamenin altında yer alan İzin/Muvafakatname örneğinin doldurulup, kopruyarisma@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine en geç 10 Şubat 2019 Pazar günü, saat 17.30'a kadar gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 3 (üç) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 5. Daha önce herhangi bir fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 6. Yarışmacı, Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğrafta yer alan ilgili şahıslardan/ görüntülerin sahibinden gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla değerlendirmeye kabul edilir.
 9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 11. Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 12. Köprü Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması’na katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışmanın kurallarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Yarışmacının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya diğer konuların çözümüne yönelik Bakanlıkla iş birliğine girmemesi durumunda yarışmacının, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Bakanlıkça ödülü geri alınabilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmalarını kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 13. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; katılımcıların yarışmaya gönderdiği bütün fotoğrafları, her türlü yayında kullanabilir.
 14. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, katılımcıların yarışmaya gönderdiği, fotoğrafların tamamının asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 15. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Bakanlık, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 16. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, bilgilendirme yapmak koşuluyla, yetkilidir.
 17. Yarışma Sonuçları, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmî internet sayfası (https:/www.ailevecalisma.gov.tr) üzerinden ve Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması’nın internet sayfası üzerinden ilan edilecek, ayrıca ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Yayınlar ve Telif:

 

 1. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın arşivinde kalacaktır.
 2. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, isleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 3. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni hiçbir koşul altında geri almayacağını ve eserin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı biçimde kullanılması durumunda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 4. Ödül ve mansiyon alan eserler ile ödüllendirilmemiş eserler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için yarışma katılımcılarına ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi gecen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 7. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 8. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafları faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 9. Yarışmaya gönderilen eserlerin hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 10. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aldığı kararlar geçerlidir.
 11. Katılımcılar; Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışmasının internet sitesine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş̧ ve kabul etmiş̧ sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının başvuru formunu doldurup, yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 

 1. Yarışmaya katılım, Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu ile yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışmaya katılacak eserlerin online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi doğrudan başvuru formunda yer alan fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir formda yüklenmelidir.
 4. Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb. işaretler olmamalıdır.
 6. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 300 DPI ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 8 Mb’yi de geçmemelidir.
 7. Dosya ismi maksimum 51 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve adım aralarına alt çizgi ( _ ) kullanılmalıdır. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 8. 1. Adım: Eser sahibinin katılacağın kategori, bütün harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır ve sonuna alt çizgi. (Örnek: ATF_ ya da SLR_)
 9. 2. Adım: Eser sahibinin rumuzu, bütün harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır ve sonuna alt çizgi eklenmelidir. (Örnek: ATF_VATAN_ ya da SLR_MILLET_)
 10. 3. Adım: Fotoğraf adı karakter sınırlamasını geçmeyecek biçimde ve baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. (Örnek: VATAN rumuzlu katılımcının, ATF kategorisinde ekleyeceği “Ankara Güven Parkı” isimli fotoğrafı “ATF_VATAN_AnkaraGuvenParki_” (Tırnak işareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir. Diğer bir örnek ise MİLLET rumuzlu katılımcının, SLR kategorisine ekleyeceği “Ankara” isimli fotoğrafı “SLR_MILLET_Ankara_” (Tırnak İşareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir.)
 11. 4. Adım: Fotoğraflar, katılımcının isteğine göre rakamla 1 – 3 arası sıralanmalıdır. (Örnek: VATAN rumuzlu katılımcının ATF kategorisinde ekleyeceği “Ankara Güven Parkı” isimli birinci fotoğrafı “ATF_VATAN_AnkaraGuvenParki_1.jpg” (Tırnak işareti olmadan.) olarak, “Torununa Şemsiye” isimli ikinci fotoğrafı “ATF_VATAN_TorununaSemsiye_2.jpg” (Tırnak işareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir. Diğer bir örnek ise MİLLET rumuzlu katılımcının, SLR kategorisine ekleyeceği “Ankara” isimli birinci fotoğrafı “SLR_MILLET_Ankara_1.jpg” (Tırnak İşareti olmadan.) olarak, “Torunuyla El Ele” isimli ikinci fotoğrafı “SLR_MILLET_TorunuylaElEle_2.jpg” (Tırnak işareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir.)
 12. Yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde kopruyarisma@ailevecalisma.gov.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa surede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılınmış anlamına gelmez.
 13. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber 937 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bakan Selçuk, 'e-Devlette engel yok' uygulamasını kullandı
Bakan Selçuk, 'e-Devlette engel yok' uygulamasını kullandı
Engelliler, ‘yüz tanıma sistemiyle’ takip edilecek
Engelliler, ‘yüz tanıma sistemiyle’ takip edilecek