Engelli ve Eski Hükümlü 3 İşçi Alımı Yapılacak

Engelli ve Eski Hükümlü 3 İşçi Alımı Yapılacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 ocak 2022

17 Ocak 2022 - 15:58

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez ve ilçe tüm birimlerinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında iŞKUR aracılığı ile Kura usulü 2 Engelli, 1 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.


AÇIKLAMALAR

1) ilan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.


2) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. istenilen evrakları teslim etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler istenecektir.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6) Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.


7) Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

8) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin 4. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi kapsamında Eski Hükümlü veya. 4. maddesinin birinci fıkrasının ğ) bendinde tanımlandığı şeklinde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.


9) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

11) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.


ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

3) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak)

4) Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.


5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin 4. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi kapsamında Eski Hükümlü veya. 4. maddesinin birinci fıkrasının ğ) bendinde tanımlandığı şeklinde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını tamamlamış 30 yaşından gün almamış olmak.

2) Engelli Büro İşçisi ve Eski Hükümlü Temizlik İşçisi kadrosuna başvuracak adayların lise mezunu olmaları gerekmektedir.

3) Engelli Büro İşçisi kadrosuna müracaat eden adayların ilan tarihi itibarıyla MEB veya Yükseköğretim Kurumları onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.


4) İlan tarihi itibarıyla Nevşehir Merkez sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SÜRECİ YERİ VE ZAMANI

Talep şartlarım taşıyan adaylar, 17.01.2022-21.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura işleminin 28.01.2022 tarihinde saat 10:00'da Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 119 no'lu odada yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.nevsehir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Üniversitemiz YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.nevsehir.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

ÖNEMLİ


İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz https://www.nevsehir.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu yüzden Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

İLETİŞİM:

Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. NEVŞEHİR

Telefon: (0384) 228 1000-10316-10311

584/1-1

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 2484 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Engelli Bebek Doğumlarına ve Yetişkinlikte Kansere Neden Olabilecek Bir Gen Keşfedildi
Engelli Bebek Doğumlarına ve Yetişkinlikte Kansere Neden...
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı