Risk grubundaki engelliler idari izinli sayılmalı

Kamu görevlisi olan hamile ve engelliler için bir idari izin kararı alınması gerekiyor.


Risk grubundaki engelliler idari izinli sayılmalı

Koronavirüs'ten dolayı okulların ara tatilinin öne çekilmesi sonrasında en çok tedirgin olanların başında hamileler ve engelliler geliyor.

Başbakanlığın 2002/58 sayılı Genelgesinde, olumsuz hava koşulları halinde, kamu görevlisi engellilere de idari izin verilmekteydi. Ancak genelgede idari izin verilmesi sadece "olumsuz hava koşulları" şartına bağlanmıştır. Virüs gibi salgınlar genelgede yer almamaktadır. Dolaysıyla bu konuda ayrıca bir karar alınmalıdır.

Ancak şuana kadar Cumhurbaşkanlığından veya yetkili bakanlık olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlığından bir açıklama yapılmamıştır.

Hamile ve engelli olan kamu görevlileri ile riskli grupta yer alan diğer kamu görevlileri (organ nakli olanlar, kalp, diyabet kronik hastalığı olanlar vb.) için bir idari izin kararı alınması yerinde olacaktır