İş yerı̇nı̇ değı̇ştı̇ren çalışanlarda engelli vergi indirimi


İş yerı̇nı̇ değı̇ştı̇ren çalışanlarda engelli vergi indirimi

Çalışma gücü kayıp oranı asgari %40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanması olan “Engellilik İndirimi”; Engelli vatandaşlar ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla engelli ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.
Engelli vergi indiriminin, çalışanın ya da çalışanın eşi veya çocuklarının engelli olması durumunda vergi avantajı sağlayan bir hak olduğu biliniyor. Bu hakkın kullanılması için mutlaka vergi dairesine başvuruda bulunulmuş ve başvurunun olumlu sonuçlanmış olması gerekiyor.
Engelli vergi indirimi çalışanın engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile uygulanıyor. Böylece, çalışanın net kazancına bulunduğu vergi dilimine göre değişen oranda artı bir tutar ekleniyor. Yani gelir vergisini, daha az ödeyeceği için net ücreti artmış oluyor.

2021 yılı Engelli İndirimi Oranları
%80 ve Üzeri   1. Derece Engellilik İndirimi     1.500,00 TL
%60 – %80      2. Derece Engellilik İndirimi    860,00 TL
%40 – %60      3. Derece Engellilik İndirimi     380,00 TL

İndirimden yararlanmak isteyen engellilerin Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların e devlet üzerinden yapılması da mümkündür. Başvuru üzerine çalışanlar hastaneye sevk olunur. Hastane tarafından verilen raporlar diğer bürokratik işlemlerin ardından Bakanlığa iletilir. Gelen rapor ışığında Maliye Bakanlığınca Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi tespit edilmektedir.
Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilmeleri sonucu alınan raporların Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar.
Herhangi bir şekilde işyeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni işyerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. Bu engellilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur.