İzmir Deniz İkmal Kom. engelli işçi alımı yapacak

İzmir Deniz İkmal Kom. engelli işçi alımı yapacak

İzmir Deniz İkmal Kom. engelli işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Haziran 2021.

02 Haziran 2021 - 14:49

İzmir Deniz İkmal Komutanlığı engelli işçi alımı yapacak.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.

Türkiye İş Kurumu

BORNOVA HİZMET MERKEZİ İZMİR DENİZ İKMAL GRUP K.LIĞI

Yayınlanma Tarihi: 31.05.2021

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 4.06.2021 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 2

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

DEPO İŞÇİSİ ( ELLEÇLEME )

ARANAN NİTELİKLER

09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve EsaslaR Hakkındaki Yönetmeliğin 3. ve 4. maddeleri gereğince;

1 - 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarının Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

2 - 18 yaşını tamamlamış olmak,

3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

4 - Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5 - Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

6 - Engellilerin, Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporuna sahip olunması,

7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

8 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9 - En az ilköğretim mezunu olmak,

10 - Çalışabilir durumda olması,

11 - Tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması,

12 - Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

BAŞVURU ŞEKLİ

Ülkemizde de görülmekte olan Koronavirüs- COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinden, e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler istenecektir.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 (dört) katından fazla olması durumunda, Kura işlemi 14.07.2021 tarihinde saat 14:00'da Karşıyaka 2.Noter Huzurunda İzmir Deniz İkmal Grup Komutanlığı Ş.İk.Asb.Kd.Bçvş. VEYSEL GÜNDOĞDU toplantı salonunda yapılacaktır. ( Kura çekilişine katılmak mecburi değildir )

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava hak kazanan adaylar, işçi alımı yapacak Kamu Kurum ve Kuruluşunun internet (www.dzkk.tsk.tr) sayfasında duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Diploma ( Suretleri, Asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla işyerince tasdik edilerek işleme alınacaktır. Diplomasını kaybetmiş olan adayların mezun oldukları okuldan alacakları belgede, mezun oldukları bölümün de yazılmış olması aranacaktır. )

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasına göre engelli işçi adaylarının Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından alınan Sağlık Kurulu Raporu (Suretleri, Asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla işyerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

3. T.C.kimlik numarası beyanının teyidi maksadıyla Nüfus Cüzdanının aslı

4. Askerlik durumunu gösteren belgeler

Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin eğitim durumu ve engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporu, talebi veren işyerine ( İzmir Deniz İkmal Grup Komutanlığına Turan-Bayraklı/İzmir ) 02.07.2021 tarihine kadar ibraz edeceklerdir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 410 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kamyonetin çarptığı engelli, 2 hafta sonra hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı engelli, 2 hafta sonra hayatını kaybetti
Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!
Evde bakım, yaşlı, engelli parası artacak!