Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alımı Yapacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alımı Yapacak

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.

04 Eylül 2020 - 19:13

Türkiye İş Kurumu

MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli Son Başvuru Tarihi 7.09.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

 

 

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

 

 

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

 

 

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

 

 

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 

T.C. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

 

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlı birimlerinde 4857 sayılı iş Kanunu ve ilgili hükümleri İŞKUR'da Temizlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi (Engelli), Hayvan Bakıcısı (Çiftlik) olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilikşin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlük / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yaptırmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

A) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

B) 18 yaşını tamamlamış olmak,

C) İŞ-KUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

D) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifalsına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

E) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

F) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

G) Kamusal kaynakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

 

H) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

İ) Askerlik ile ilişkisi olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

J) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

- En az İlkokul mezunu olmak

- 20 - 50 yaş arasında olmak

- H tipi Ehliyet Sahibi Olmak

- Hijyen Belgesi sahibi olmak

- Engelli Raporu Sahibi olmak

- İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasi 4 katı aday mülakata alınacaktır.

- Malatya/Doğanşehir ilçesinde ikamet ediyor olmak

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belge ve sertifikaları 07/09/2020 - 08/09/2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına e-posta yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresine göndererek başvuru yapmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

10/09/2020 tarihinde saat 10:30'da Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 PK 44210 Battalgazi / MALATYA adresinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yapılacaktır

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin https://www.ozal.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 - İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2 - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) başvurabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Açık iş pozisyonları için sözlü / uygulamalı sınav yapılacaktır Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemi ile belirlenecektir.

4- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

5- İŞKUR tarafından Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.ozal.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin haşvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olu tercihlerine yereşenlerin atama işlemleri yapılmayacak, yapımış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

8- Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır

9- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 359 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kuruluş Osman 31. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 31. Bölüm Fragmanı
Madde madde yeni istihdam destekleri
Madde madde yeni istihdam destekleri