Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

13 Ocak 2020 - 11:44

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

RADYO VE TELEVİZYONÜST KURULU BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 17 Ocak 2020
Yayınlanma Tarihi : 13 Ocak 2020

Genel Şartlar ve Notlar

 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

 

 

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

 

 

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 

 

B) Özel Hususlar:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. (Eski hükümlü kapsamında istihdam edilecekler hariç)

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5.Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı alıyor olmamak.

7.Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

 

 

8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

9.Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10.Adayların, İŞKUR'da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

11.İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12.Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1.Temizlik Görevlisi kadroları için İlkokul, Orta Okul veya Lise mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asıl adaylar arasından, istihdam edilecek işçi sayısı kadar adayın başarılı bulunmaması halinde, yedek adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2.Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekmektedir.

3.Adayların, temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması gerekir.

4.Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

 

 

5.Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 13.01.2020-17.01.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ

1.İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 28.01.2020, saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik ihtiyacı hasıl olması halinde bu durum, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

2.Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

3.Kura sonucu belirlenen adaylar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde kurayı takip eden ilk iş gününde yayımlanacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1.Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü/uygulamalı sınava alınacaktır.

2.Sözlü/uygulamalı sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

3.Sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4.Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1.Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.

2.Sözlü/uygulamalı sınav 100 puan üzerinden, %70'i işgal edecekleri meslek pozisyonu, %30'u genel kültür olmak üzere değerlendirilecektir.

3.Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, muhteviyatı sınav sonuçlarıyla birlikte Kurumun resmi web sayfasında (rtuk.gov.tr) belirtilip istenecek belgeler ile belirtilecek tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenecek belgeler, sınav sonuçlarıyla birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

2.Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, göreve başladıktan sonra başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan, deneme süresi içinde görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Temizlik Görevlisi    

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın 18---35 (17.01.2002 - 13.01.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (17.01.2002 - 13.01.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
Radyo Televizyon Üst Kurulu(rtuk.gov.tr) duyurular kısmından açıklama yapılacaktır. 28.01.2020 14:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ÜNİVERSİTELER MAH. 1597. CAD. NO:13 BİLKENT
06800 ÇANKAYA
ANKARA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ANKARA/MERKEZ, PURSAKLAR, EVREN, ETİMESGUT, AKYURT, KAHRAMAN KAZAN, SİNCAN, MAMAK, KEÇİÖREN, GÖLBAŞI/ANKARA, YENİMAHALLE, ŞEREFLİKOÇHİSAR, POLATLI, NALLIHAN, KIZILCAHAMAM, KALECİK, HAYMANA, GÜDÜL, ELMADAĞ, ÇUBUK, ÇANKAYA, ÇAMLIDERE, BEYPAZARI, BALA, AYAŞ, ALTINDAĞ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 2
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

Bu haber 490 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
Devletimizden 1544 TL'ye Kadar Maddi Yardım Fırsatı!
Devletimizden 1544 TL'ye Kadar Maddi Yardım Fırsatı!